datABBAse - Musician
Hanne KROGHSongs


Legend for the Songs
OfficialBootlegLive or Unknow

Låt Mig Få Tända Ett Ljus 1973Singer
Man Vill Ju Leva Lite Dessemellan 1972Singer

   All Musicians       All Albums       All Songs