datABBAse - Musician
Lars SVENSONOfficials Albums

Legend for albums support: I do Not Have I Have I Seek


Fågelsång I Sverige
CD 1998

1Storlom    be 0.31
2Rördrom    be 0.48
3Knölsvan    be 0.26
4Sångsvan    be 0.46
5Kanadagås    be 0.24
6Kricka    be 0.26
7Ejder    be 0.24
8Alfågel    be 0.27
9Orre    be 1.01
10Tjäder    be 1.02
11Fasan    be 0.28
12Kornknarr    be 0.32
13Trana    be 0.54
14Strandskata    be 0.45
15Ljungpipare    be 0.50
16Tofsvipa    be 0.36
17Enkelbeckasin    be 0.33
18Morkulla    be 0.33
19Storspov    be 0.56
20Rödbena    be 0.50
21Grönbena    be 0.22
22Drillsnäppa    be 0.38
23Skrattmås    be 0.21
24Fiskmås    be 0.31
25Fisktärna    be 0.44
26Skogsduva    be 0.33
27Ringduva    be 0.47
28Gök    be 0.32
29Berguv    be 0.44
30Kattuggla    be 1.16
31Pärluggla    be 0.34
32Nattskärra    be 0.42
33Tornseglare    be 0.30
34Göktyta    be 0.38
35Gröngöling    be 0.41
36Spillkråka    be 0.55
37Större Hackspett    be 0.36
38Trädlärka    be 1.36
39Sånglärka    be 0.52
40Ladusvala    be 0.37
41Hussvala    be 0.33
42Trädpiplärka    be 0.58
43Ängspiplärka    be 0.54
44Sädesärla    be 0.40
45Gärdsmyg    be 0.58
46Järnsparv    be 0.33
47Rödhake    be 1.04
48Näktergal    be 1.26
49Blåhake    be 1.26
50Rödstjärt    be 0.37
51Buskskvätta    be 0.39
52Koltrast    be 1.12
53Björktrast    be 0.45
54Taltrast    be 1.01
55Rödvingetrast    be 1.02
56Dubbeltrast    be 0.53
57Gräshoppsångare    be 0.19
58Sävsångare    be 1.07
59Kärrsångare    be 1.28
60Rörsångare    be 1.03
61Härmsångare    be 1.00
62Ärtsångare    be 0.33
63Törnsångare    be 0.32
64Trädgårdssångare    be 1.02
65Svarthätta    be 1.06
66Grönsångare    be 0.38
67Gransångare    be 0.30
68Lövsångare    be 1.08
69Kungsfågel    be 0.52
70Svartvit Flugsnappare    be 0.43
71Entita    be 0.46
72Talltita    be 0.37
73Tofsmes    be 0.25
74Svartmes    be 0.39
75Blåmes    be 1.03
76Talgoxe    be 0.59
77Nötväcka    be 1.17
78Trädkrypare    be 0.53
79Sommargylling    be 0.30
80Stare    be 1.14
81Bofink    be 0.46
82Bergfink    be 0.31
83Grönfink    be 0.54
84Steglits    be 0.55
85Grönsiska    be 0.44
86Hämpling    be 0.36
87Rosenfink    be 0.31
88Gulsparv    be 0.36
89Ortolansparv    be 0.39
90Sävsparv    be 0.43

 

Songs


Legend for the Songs
OfficialBootlegLive or Unknow

Alfågel 1998Singer
Bergfink 1998Singer
Berguv 1998Singer
Björktrast 1998Singer
Blåhake 1998Singer
Blåmes 1998Singer
Bofink 1998Singer
Buskskvätta 1998Singer
Drillsnäppa 1998Singer
Dubbeltrast 1998Singer
Ejder 1998Singer
Enkelbeckasin 1998Singer
Entita 1998Singer
Fasan 1998Singer
Fiskmås 1998Singer
Fisktärna 1998Singer
Fågelsång I Sverige 2017Singer
Gransångare 1998Singer
Gräshoppsångare 1998Singer
Grönbena 1998Singer
Grönfink 1998Singer
Gröngöling 1998Singer
Grönsiska 1998Singer
Grönsångare 1998Singer
Gulsparv 1998Singer
Gärdsmyg 1998Singer
Gök 1998Singer
Göktyta 1998Singer
Hussvala 1998Singer
Hämpling 1998Singer
Härmsångare 1998Singer
Järnsparv 1998Singer
Kanadagås 1998Singer
Kattuggla 1998Singer
Knölsvan 1998Singer
Koltrast 1998Singer
Kornknarr 1998Singer
Kricka 1998Singer
Kungsfågel 1998Singer
Kärrsångare 1998Singer
Ladusvala 1998Singer
Ljungpipare 1998Singer
Lövsångare 1998Singer
Morkulla 1998Singer
Nattskärra 1998Singer
Näktergal 1998Singer
Nötväcka 1998Singer
Orre 1998Singer
Ortolansparv 1998Singer
Pärluggla 1998Singer
Ringduva 1998Singer
Rosenfink 1998Singer
Rödbena 1998Singer
Rödhake 1998Singer
Rödstjärt 1998Singer
Rödvingetrast 1998Singer
Rördrom 1998Singer
Rörsångare 1998Singer
Skogsduva 1998Singer
Skrattmås 1998Singer
Sommargylling 1998Singer
Sounds Of Swedish Birds 1998Singer
Spillkråka 1998Singer
Stare 1998Singer
Steglits 1998Singer
Storlom 1998Singer
Storspov 1998Singer
Strandskata 1998Singer
Större Hackspett 1998Singer
Svarthätta 1998Singer
Svartmes 1998Singer
Svartvit Flugsnappare 1998Singer
Sädesärla 1998Singer
Sävsparv 1998Singer
Sävsångare 1998Singer
Sånglärka 1998Singer
Sångsvan 1998Singer
Talgoxe 1998Singer
Talltita 1998Singer
Taltrast 1998Singer
Tjäder 1998Singer
Tofsmes 1998Singer
Tofsvipa 1998Singer
Tornseglare 1998Singer
Trana 1998Singer
Trädgårdssångare 1998Singer
Trädkrypare 1998Singer
Trädlärka 1998Singer
Trädpiplärka 1998Singer
Törnsångare 1998Singer
Ängspiplärka 1998Singer
Ärtsångare 1998Singer

Associate to the Song


Legend for the Songs
OfficialBootlegLive or Unknow

Frida Before ABBA Frida 2010Autor

   All Musicians       All Albums       All Songs